Algemene voorwaarden

De huisregels van Danscentrum Utrecht (DCU) moeten worden nageleefd. Klik hier voor de huisregels.

Inschrijven bij DCU / een account aanmaken op Mijn DCU

 1. Wanneer je (eenmalig of regulier) danslessen wilt volgen bij DCU, dien je je in te schrijven door het online ‘inschrijf- of proeflesformulier’ in te vullen. Hierop kan je je persoonsgegevens, betaalgegevens en andere voorkeuren aangeven. Na het versturen van je inschrijving ontvang je van ons, in een bevestiging per e-mail, dat wij je inschrijving hebben ontvangen.
 2. Vervolgens gaan wij je inschrijving verwerken. Dit houdt in dat we je gegevens controleren en bekijken of er daadwerkelijk plaats is in de door jou gekozen cursus of workshop. Ook verwerken we de korting(en) waar je eventueel recht op hebt.
 3. Daarna ontvang je per e-mail een definitieve bevestiging. In deze e-mail staat ook je lidnummer vermeld. Met dit lidnummer kun je op mijn.dcu.nl een wachtwoord aanvragen om je eigen online ‘Mijn DCU account’ te activeren. Zie ‘Mijn DCU’ in de header op de homepage van onze website.
 4. Als wij je niet kunnen plaatsen, word je automatisch op de wachtlijst voor de gewenste les geplaatst. Hierover ontvang je een bericht per e-mail. Komt er een plek vrij, dan ontvang je een e-mail dat je geplaatst bent.
 5. Via je persoonlijke ‘Mijn DCU account’, kun je je aanmelden voor jaarcursussen, korte cursussen, workshops en evenementen. Dit kan op elk gewenst moment. Ook meld je je via je DCU-account af voor een les, als je verhinderd bent.
 6. Je account blijft actief totdat je deze verwijdert (zie ‘Een cursus opzeggen of definitief uitschrijven’).
 7. Het online inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Let op: voor minderjarigen dient het inschrijfformulier ingevuld te worden door een meerderjarige, die aan de betalingsverplichting voldoet.
 8. Ook minderjarigen krijgen een lidnummer en maken daarmee hun eigen ‘Mijn DCU account’ aan; dit is o.a. nodig om een les te kunnen afzeggen.
 9. Voor alle nieuwe lid-inschrijvingen worden eenmalig € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Als je al een Mijn DCU account hebt, worden deze kosten dus niet in rekening gebracht.
 10. Je inschrijving voor een cursus wordt niet stilzwijgend verlengd. Aanmelden voor een cursus doe je iedere keer opnieuw, wanneer de cursus waar je aan mee hebt gedaan ten einde is. Wees op tijd met aanmelden, zodat jouw favoriete les niet vol is. Vanwege de corona-maatregelen is er minder capaciteit per les dan voorgaande jaren.
 11. Het is het hele cursusjaar mogelijk om tussentijds in te stromen in de jaarcursussen, mits er plaats is en het dansniveau van de groep passend. Ook voor korte cursussen, workshops, masterclasses en evenementen kun je je gedurende het hele jaar aanmelden.

De lessen

 1. De geldende tarieven voor reguliere lessen, proeflessen, losse lessen, workshops, evenementen en masterclasses zijn te vinden op onze website.
 2. Je bent van harte welkom om een proefles te komen volgen. Je moet je hiervoor aanmelden door het proeflesformulier in te vullen op onze website. Zonder aanmelding is het niet mogelijk een proefles te volgen. Bij tussentijds instromen wordt het cursusbedrag naar rato aangepast. Daarbij geldt de proefles als eerste les van je abonnement.
 3. Wanneer je danst op gevorderd of (semi-)prof niveau kun losse lessen volgen, mits de les niet vol is. Ook voor een losse les moet je je aanmelden via een reservering in je ‘Mijn DCU account’. Zonder reservering, geen deelname. In het ‘Mijn DCU account’ vind je ook de kosten van de losse lessen. Losse lessen worden altijd per automatische incasso betaald en worden aan het begin van de eerstvolgende maand geïncasseerd.
 4. Bij ziekte of verhindering van een docent stelt DCU alles in het werk om een vakkundige vervanger te regelen. Indien dit onverhoopt niet lukt, komt de les te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht per mail. Wanneer er door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen, krijg je de mogelijkheid om je cursus bij een andere docent voort te zetten.
 5. Tijdens de zomervakantie zijn er geen lessen en is er geen lesgeld verschuldigd.
 6. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 7. DCU volgt grotendeels de schoolvakanties en vrije dagen; maar er zijn enkele uitzonderingen. Raadpleeg hiervoor onze agenda op onze website.
 8. Wanneer er een (eind)voorstelling of presentatie georganiseerd wordt, wordt er van alle leerlingen van de betreffende groep(en) verwacht dat zij hieraan deelnemen. Dit is het moment om als groep te laten zien waar hard voor geoefend is. We vragen van cursisten en ouders/verzorgers van cursisten betrokkenheid in het verzorgen van de juiste (onder)kleding, het niet missen van de lessen vanaf 2 maanden voor de voorstelling en het tijdig aanwezig zijn voor (generale) repetities en voorstellingen.

Betalingsvoorwaarden

 1. Wanneer je je aanmeldt voor één van de danslessen van DCU, verplicht je je tot betaling van het verschuldigde cursusgeld; ook als de lessen vanwege een overmachtssituatie niet doorgaan, of als je zelf besluit niet (meer) te komen.
 2. Bij latere instroom wordt ná inschrijving mogelijke kortingen en de (naar rato) verrekening van het cursusgeld in mindering gebracht op het jaarlijkse cursusgeld.
 3. Het overstappen van een jaarcursus naar een andere jaarcursus is mogelijk. De lesgelden zullen opnieuw berekend worden vanaf het moment van overstap. Bij het overstappen van een jaarcursus naar een kortere cursus wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Het niet volgen van lessen betekent niet dat je betalingsverplichting is komen te vervallen. Je blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 5. Je betaalt de lessen tot aan de volgende periode vooruit. De lessen zijn dan voor jou gereserveerd. Ook als je de lessen niet (meer) volgt; daarom is restitutie niet mogelijk.
 6. Je betaalt in principe via automatische incasso. Als je bezwaar tegen automatische incasso hebt, kunnen wij je een factuur sturen (per mail). De kosten hiervan zijn € 2,50 extra per factuur. Je kunt deze voorkeur aangeven bij punt 5 van het inschrijfformulier.
 7. In het geval van betalen per factuur, komt de factuurdatum overeen met de datum van de incassotermijn(en).
 8. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
 9. Bij een mislukte incasso wordt het te incasseren bedrag verhoogd met € 2,50 administratie-kosten. De incasso wordt aan het begin van de volgende maand eenmalig opnieuw gedaan als tussentijds nog niet betaald is.
 10. Er zijn 3 manieren om het lesgeld te voldoen:
  1. Betaal voor het einde van de open lesweek aan het begin van het seizoen, en profiteer van de aantrekkelijke seizoenskorting.
  2. Betaling in 2 termijnen: de termijnen worden begin september en begin februari geïncasseerd.
  3. Betaling in 10 termijnen: de termijnen worden geïncasseerd aan het begin van de maand van september t/m juni.

Let op: bovenstaande termijnen beschrijven de momenten van incasseren. Het heeft niets te maken met momenten waarop je je kunt afmelden.

 1. Overige openstaande bedragen zoals lesgeld van instromers tijdens het seizoen of losse lessen, zullen altijd aan het begin van de volgende maand geïncasseerd worden.
 2. Bij de machtiging voor automatische incasso wordt geen factuur verstuurd. Je kunt de factuur zelf downloaden via je Mijn DCU account.
 3. Indien 15 dagen na de incasso-/ factuurdatum het cursusgeld nog niet bij ons binnen is, ontvang je eenmalig een herinnering.
 4. Als 30 dagen na de incasso-/factuurdatum het lesgeld nog niet is betaald, is de cursist van rechtswege in verzuim. Er worden € 7,50 herinneringskosten in rekening gebracht.
 5. Als 45 dagen na de incasso-/factuurdatum het lesgeld nog niet is betaald, worden er € 15,00 aanmaningskosten in rekening gebracht.
 6. Wanneer de betaling uitblijft, zal DCU 60 dagen na incasso-/factuurdatum een incassobureau inschakelen om het verschuldigde bedrag te innen. Het verschuldigde lesgeld, wordt verhoogd met de aanmaningskosten, de kosten voor de verschuldigde rente en de vergoeding van alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten.
 7. DCU heeft het recht om tarieven en voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van tevoren via de website van DCU worden aangekondigd. Wijzigingen en aanpassingen gaan in vanaf de eerstvolgende periode waarover het lesgeld verschuldigd is.
 8. Restitutie van betaald lesgeld is alleen bij jaarcursussen mogelijk, mits je je op tijd hebt afgemeld. Zie Een cursus opzeggen of definitief uitschrijven.

Kortingen

 1. DCU biedt onder voorwaarden verschillende kortingsmogelijkheden aan. Wanneer je aan de kortingsvoorwaarden voldoet, wordt de korting automatisch (achteraf) verrekend met je cursusgeld.
 2. Lees op onze website (onder ‘Financiële info’) welke kortingen er zijn.
 3. Cursisten die recht hebben op U-paskorting, dienen bij aanvang van elk cursusjaar een kopie of foto van de voor- en achterkant van hun U-pas naar de administratie van DCU (info@dcu.nl) te mailen ter controle. U-paskorting geldt alleen voor jaarcursussen. U-pasbudget kan desgewenst bij ons ingezet worden. In de mail met de kopie of foto van de U-pas dient aangegeven te worden dat dit wenselijk is en welk bedrag er verzilverd mag worden door DCU. De korting wordt pas actief zodra we de kopie hebben ontvangen. We bewaren de kopieën na controle niet, deze worden verwijderd uit ons bestand.
 4. Cursisten die recht hebben op studentenkorting, dienen bij aanvang van elk cursusjaar een kopie of foto van de studentenpas/het bewijs van inschrijving, met zichtbaar collegejaar erop, naar de administratie van DCU (info@dcu.nl) te mailen ter controle. Studentenkorting geldt alleen voor jaarcursussen. De korting wordt pas actief zodra we de kopie hebben ontvangen. We bewaren de kopieën na controle niet, deze worden verwijderd uit ons bestand.
 5. Het Jeugdfonds Cultuur betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor. De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan hiervoor een aanvraag doen. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Een cursus opzeggen of definitief uitschrijven

 1. Heb je een jaarcursus afgenomen, maar kan/wil je deze onverhoopt niet voortzetten, dan kan je de cursus tot en met 31 december opzeggen. Je afmelding regel je via je ‘Mijn DCU account’.
 2. Het dansseizoen loopt van september t/m juni (10 maanden). Uitstromen van een jaarcursus kan alleen halverwege het dansseizoen, dus per 1 februari.
 3. Enkel bij jaarcursussen wordt restitutie verleend. Wanneer je je uiterlijk 31 december afmeldt, ben je voor het 2e halfjaar (= per 1 februari) uitgeschreven. Het cursusgeld voor het 2e deel van het seizoen wordt gerestitueerd.
 4. Bij het annuleren van een workshop of masterclass wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Wil je helemaal niet meer dansen bij DCU, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen? Dan kan je je via je ‘Mijn DCU account’ definitief uitschrijven. Je geeft dan de opdracht om je account en daarmee al je persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen. Dit gebeurt zodra wij onze administratie hebben afgerond.
 6. Bij het opzeggen van de inschrijving per de eerste van de volgende maand of bij het tussentijds opzeggen van een korte cursus om restitutie te ontvangen over de betaalde lessen vanaf de uitschrijfdatum zijn alleen de volgende redenen geldig:
 7. medische redenen;
 8. de leerling verhuist naar een plek die te ver is van de locaties van DCU om nog danslessen te kunnen volgen;
 9. de leerling is 12 jaar of jonger.

Hiervoor kun je een mail sturen naar info@dcu.nl. Er worden in deze gevallen € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht voor de opzegging.

 1. Wanneer (een deel van) het lesgeld is voldaan met U-pasbudget of betaald is door het Jeugdfond Cultuur, kan bij een tussentijdse uitschrijving dat deel van het lesgeld niet gerestitueerd worden.
 2. Op een ander moment besluiten niet meer deel te nemen aan de cursus waarvoor je bent ingeschreven, betreuren we, maar is uiteraard je eigen keuze. Je hebt geen recht op restitutie van het lesgeld. Wel kun je, in overleg, aansluiten bij een andere groep. Mail voor de mogelijkheden naar info@dcu.nl.
 3. Nadat het dansseizoen is afgelopen, blijft je account actief. Ook als je je niet opnieuw aanmeldt voor een nieuwe danscursus of workshop. Je ontvangt dan nog wel de nieuwsbrief en andere informatie van DCU.

Aansprakelijkheid

 1. In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan DCU niet debet is zoals; schade aan de organisatie en/of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot de organisatie om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en/of vanwege veiligheidsredenen is DCU niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen restitutie van lesgelden mogelijk zijn.
 2. DCU kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van eigendommen van deelnemers.
 3. Cursisten en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen.
 4. Opgelopen letsel tijdens de les, schade en/of spullen die kwijtraken zijn voor eigen risico.
 5. Door de cursist toegebrachte schade aan (de eigendommen van) medecursisten, de school in het algemeen en aan zalen en/of overige ruimtes in het bijzonder, zal verhaald worden op de cursist of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.
 6. DCU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.
 7. DCU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de vergoedingen, regelingen en voorwaarden van het Jeugdfonds Cultuur, U-pas en andere partijen en partners.

Portretrecht / beeldmateriaal

 1. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden stem je in met het gebruik door DCU van foto- en videomateriaal waarop je bent afgebeeld. Hierbij gaat het om foto’s of video’s die gemaakt worden tijdens lessen, cursussen, workshops, optredens en andere activiteiten van DCU, zowel binnen als buiten de accommodatie(s). Dit beeldmateriaal wordt gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door DCU onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij DCU is ingediend. DCU beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd.
 2. Het is voor cursisten en overige bezoekers niet toegestaan foto- en/of filmmateriaal, dat binnen of in de omgeving van de DCU-accommodaties gemaakt is van lessen, uitvoeringen of andere DCU-activiteiten te publiceren of te verspreiden zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd aan andere deelnemers die zichtbaar in beeld zijn.

Diversen

 1. DCU communiceert voornamelijk via e-mail. Zorg dat onze mailings- en nieuwsbrieven niet in je spamfolder terecht komt. Ook op de website van DCU kun je veel informatie vinden.
 2. Cursisten of ouders/verzorgers van cursisten zijn zelf verantwoordelijk om tijdig een wijziging in persoonsgegevens, bankgegevens en e-mailadressen door te geven aan DCU, bij voorkeur via je ‘Mijn DCU account’ of per e-mail.
 3. DCU heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, docenten en algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
 4. Cursisten dienen zichzelf en andere cursisten, docenten en overige medewerkers van DCU met respect, in de breedste zin van het woord, te behandelen.
 5. DCU behoudt zich het recht om in bepaalde situaties een cursist voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en indien nodig, te verwijderen zonder restitutie van lesgelden. Dit geldt bij wangedrag van de cursist. Onder wangedrag verstaan wij: het niet opvolgen van de huisregels, de instructies van de docent en/of overig personeel en/of het niet naleven van de algemene voorwaarden.
 6. DCU heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een cursist of bezoeker de toegang tot de accommodatie en/of de les(sen) te weigeren.
 7. Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij de politie in.
 8. Klachten kunnen alleen schriftelijk (via e-mail) en gemotiveerd worden ingediend. DCU neemt je klacht serieus en zal haar best doen zo spoedig mogelijk te reageren.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tijdens je online inschrijving verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels van DCU.

© DCU augustus 2022

Algemeen

Danscentrum Utrecht

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
info@dcu.nl
Tel: 030-234 20 11
(ma t/m vr 16.00-18.00 uur)

Locatie Utrecht Oost

Studio Monseigneur

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
Danszaal

Locatie Utrecht Centrum

Studio Domplein

Domplein 4
3512 JC Utrecht
Zaal 0.19 en 0.20
Torenzaal

Locatie Utrecht Leidsche Rijn

Studio Cultuurcampus

Burchtpoort 5
3452 MD Utrecht
Zaal 0.6 en 0.7

IBAN: NL36 INGB 0005 4597 93
BIC: INGBNL2A
Copyright © 2021 DCU
Alle rechten voorbehouden