Privacy Wetgeving (AVG)

De privacy van jou als cursist van Danscentrum Utrecht (DCU) is voor ons van groot belang. Om de danslessen goed te kunnen organiseren, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij gebruiken je gegevens op een zorgvuldige en veilige manier en houden ons daarbij aan de AVG. Deze afkorting staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staan de regels ter bescherming van jouw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of deze wet nageleefd wordt. Wanneer je je inschrijft via onze website voor een van onze cursussen of activiteiten ga je er automatisch mee akkoord dat wij je persoonsgegevens en beeldmateriaal waar je op staat, mogen registreren, maken en gebruiken. In onderstaande privacyverklaring geven we inzage hoe DCU met je gegevens omgaat, deze verwerkt en beschermd en wat daarbij je rechten zijn.

Persoonsgegevens
DCU verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.
Wij verzamelen NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Wij hebben deze gegevens nodig om je in te schrijven bij DCU en je in te delen in de juiste groep. Ten behoeve van de automatische incasso vragen wij ook om je IBAN en de tenaamstelling van je bankrekening.
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden enkel verwerkt indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto- en filmmateriaal
Ook verzamelen en gebruiken we foto- en filmmateriaal dat tijdens de lessen, presentaties en voorstellingen wordt gemaakt. Wij gebruiken dergelijk materiaal voor onze eigen communicatiedoeleinden, zoals onze website, social media en (lokale) media. Je kunt je toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal waarop jij (of je kind) te zien is, intrekken door dit kenbaar te maken via info@dcu.nl.

Samenvattend: DCU gebruikt persoonsgegevens van haar cursisten om:
* Danslessen te kunnen aanbieden (uitvoeren van de dansles-overeenkomst);
* De dienstverlening te verbeteren;
* Te voldoen aan de wet;
* Het lesgeld te kunnen factureren/incasseren;
* Marketingcommunicatie te kunnen doen.

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de afgesproken dienstverlening (bijvoorbeeld in het geval van subsidiëring van een les of cursus door het Jeugdfonds Sport en Cultuur). In de wet staat dat dat moet.

Je account
Voor een aantal onderdelen van onze website moet je je registreren en inloggen. Dit houdt in dat je een account aan moet maken om dergelijke informatie te kunnen inzien. Je moet een gebruikersnaam kiezen en informatie over jezelf opgeven, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens. Met behulp van je account kun je inloggen met je gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Als je je wilt uitschrijven en je account wilt opheffen, bewaren wij je gegevens totdat onze boekhouding verwerkt en afgesloten is. Je kunt je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin we bepaalde informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook mee zien dat je onze website een volgende keer bezoekt.

Beveiliging
Danscentrum Utrecht neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Danscentrum Utrecht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je meent dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Danscentrum Utrecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@dcu.nl.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
* Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
* Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
* Het laten corrigeren van fouten
* Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
* Intrekken van toestemming
* Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, of wij onze dienstverlening aanpassen, kan het zijn dat de  privacyverklaring ook aangepast wordt. Voorgenomen wijzigingen zullen wij altijd aankondigingen via website, nieuwsbrief of e-mail. De datum van opmaak van de geldende versie tref je onder aan dit document. 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover contact met ons op te nemen. Als we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens DCU
Mgr. van de Weteringstraat 13-a
3581 EA Utrecht
telefoon: 030 – 234 20 11
e-mail: info@dcu.nl

© DCU september 2021

Algemeen

Danscentrum Utrecht

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
info@dcu.nl
Tel: 030-234 20 11
(ma t/m vr 16.00-18.00 uur)

Locatie Utrecht Oost

Studio Monseigneur

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
Danszaal

Locatie Utrecht Centrum

Studio Domplein

Domplein 4
3512 JC Utrecht
Zaal 0.19 en 0.20
Torenzaal

Locatie Utrecht Leidsche Rijn

Studio Cultuurcampus

Burchtpoort 5
3452 MD Utrecht
Zaal 0.6 en 0.7

IBAN: NL36 INGB 0005 4597 93
BIC: INGBNL2A
Copyright © 2021 DCU
Alle rechten voorbehouden