Dansstijlen algemeen

Alle dansstijlen en lessen die bij DCU gegeven worden, ondersteunen elkaar en zijn met elkaar verbonden. Hierdoor biedt DCU de mogelijkheid om je als leerling van kleins af aan tot op hoge leeftijd te kunnen ontwikkelen. De cursussen zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau. Er zijn lessen op elk gewenst niveau, van de beginnende amateur tot de professionele danser. De technische, muzikale, sociale en historische raakvlakken binnen de verschillende stijlen kunnen je in de loop van de jaren laten uitgroeien tot een veelzijdig danser. Je kan zowel de diepte in door binnen één stijl de leerlijn te doorlopen, als ook de breedte door verschillende stijlen te volgen.

Jouw groeiproces staat centraal. De leerlijn van een jaarcursus bevordert het groepsproces en draagt bij aan het creëren van een veilige lesomgeving waarin je jezelf kan zijn en je je grenzen kan verleggen. Het volgen van losse lessen is om deze reden enkel mogelijk bij cursussen op vergevorderd en professioneel niveau.

Het cursusaanbod van DCU is samengesteld op basis van vier uitgangspunten:
Dans leren – Het ontwikkelen van dans als ambacht: technische vaardigheden aanleren
Dans onderzoeken – Het ontdekken en ontwikkelen van je eigen kwaliteiten, het spelen met dans
Dans creëren – Het ontwikkelen van jezelf als maker, improviseren en choreograferen
Dans presenteren – Het ontwikkelen van jezelf als performer

Kinder- en tienercursussen
Onze leerlijn begint als kinderen 2 jaar oud zijn met de cursussen Peuterdansmix met of zonder Ouder. Vanaf die eerste kennismaking met dans ontwikkelt elk kind zich op zijn/haar eigen manier. Tot en met 12 jaar is er de cursus Dansmix om kennis te maken met verschillende stijlen. Kinderen kunnen vanaf 7 à 8 jaar ook kiezen voor een cursus waarin een specifieke dansstijl centraal staat zoals Urban, Breakdance, Modern of Modern/Klassiek. Voor kinderen vanaf 9 jaar is er ook het Danstraject Mini. Dit is bedoeld voor kinderen die meer willen met dans.

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen in de diverse tienercursussen zich verder ontwikkelen in een specifieke dansstijl (Afro dance, Modern, Klassiek, Hiphop Lyrical, Breakdance en Urban Jazz). Ook kan gekozen worden voor een Productiecursus waarin ze onder begeleiding van de docent een voorstelling maken. Voor de jongeren die mogelijk verder willen met dans is er het Danstraject. In dit intensieve talentontwikkelingstraject maken ze kennis met alle aspecten van het professioneel dansen.

De kindercursussen zijn ingedeeld naar leeftijd en nog niet op niveau. De docent bepaalt wanneer een kind naar de volgende groep kan. Niet elk kind heeft hetzelfde tempo, vandaar dat DCU overlappende leeftijdscategorieën heeft. Tussentijds instromen is altijd mogelijk in de groep van de betreffende leeftijd. DCU streeft naar een presentatiemoment voor alle kindercursussen vanaf 6 jaar.

Cursussen voor tieners en volwassenen
Voor een aantal cursussen vanaf 16 jaar én voor alle volwassenen cursussen geldt dat je deel kan nemen mits je voldoet aan een bepaald niveau. Bij de start van het cursusseizoen wordt bekeken of je in de juiste cursus zit voor wat betreft niveau en interesse. Aan het einde van het seizoen geeft de docent advies over mogelijke doorstroom naar een volgend niveau of naar een andere cursus. Aangezien de docenten de leerlingen goed kennen, kunnen zij het niveau het beste inschatten. Ieder mens beschikt over zijn eigen kwaliteiten en iedere les biedt invulling aan een deel daarvan.

De lessen kennen de volgende globale opbouw: opwarming, (techniek)oefeningen en leren dan wel creëren van dansfrases, cooling down.

DCU biedt lessen op 6 verschillende niveaus:

Alle niveaus
Cursussen voor alle niveaus zijn lessen waarin de docent materiaal aanbiedt waarmee iedereen uit de voeten kan, van beginner tot vergevorderde. De opdrachten zijn op ieders eigen niveau uit te voeren.

Beginners
In cursussen op dit niveau is weinig tot geen danservaring vereist en kan je te allen tijde instromen. In deze lessen doe je ervaring op met de routine van een dansles. De nadruk ligt op het leren van de basistechnieken van dans in het algemeen en die van de gekozen dansstijl in het bijzonder. In eenvoudige choreografieën kan je ruimte geven aan je dansexpressie en plezier.

Beginners met ervaring
Op dit niveau kan je instromen vanaf gemiddeld een jaar danservaring. Dit niveau is geschikt voor cursisten voor wie het volgende niveau nog net wat te pittig is of als je bijvoorbeeld terugkomt na een tijd van blessure of afwezigheid.

Half gevorderd
Op dit niveau kan je instromen als je als je minstens twee jaar danservaring hebt. In deze cursussen wordt gewerkt aan de verbreding en verdieping van je techniek en interpretatie van de bewegingen. Doordat je je basisvaardigheden verder ontwikkelt, nemen je mogelijkheden toe en worden de choreografieën ingewikkelder.

Gevorderd
De cursussen op gevorderd niveau kan je volgen als je over minimaal vijf of zes jaar danservaring beschikt. Je werkt aan de verfijning van je techniek en vergroot je dansexpressie.

Vergevorderd / professioneel
Om mee te doen aan cursussen op vergevorderd / professioneel niveau moet je beschikken over veel danskwaliteiten. Je werkt aan het vervolmaken van je vaardigheden op alle vlakken.

Voor alle niveaus geldt: overleg met je docent wat het beste bij je past.

Algemeen

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
Email: info@dcu.nl
Telefoon: 030 - 234 20 11
IBAN: NL36 INGB 0005 4597 93
BIC: INGBNL2A

Locatie Utrecht Oost

Studio Monseigneur

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
Danszaal

Locatie Utrecht Centrum

Studio Domplein

Domplein 4
3512 JC Utrecht
Zaal 0.19 en 0.20
Torenzaal

Locatie Utrecht Leidsche Rijn

Studio Cultuurcampus

Burchtpoort 5
3452 MD Utrecht
Zaal 0.6 en 0.7

Copyright © 2021 DCU
Alle rechten voorbehouden