Dansstijlen algemeen

Jouw groeiproces staat centraal in onze leerlijn
Alle dansstijlen en lessen die bij DCU gegeven worden, ondersteunen elkaar en zijn met elkaar verbonden. Hiermee biedt DCU de mogelijkheid om je van kinds af aan tot op hoge leeftijd te ontwikkelen. Onze cursussen zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau. Er zijn lessen voor de beginnende amateur tot de professionele danser. De technische, muzikale, sociale en historische verbanden tussen de verschillende stijlen kunnen je in de loop van de jaren laten uitgroeien tot een veelzijdig danser. Je kunt zowel de diepte in door binnen één stijl de leerlijn te doorlopen, als de breedte in door verschillende dansstijlen te volgen.

Jouw groeiproces staat centraal. De leerlijn van een jaarcursus bevordert het groepsproces en draagt bij aan het creëren van een veilige lesomgeving waarin je jezelf kunt zijn en je grenzen kunt verleggen. Het volgen van losse lessen is om deze reden alleen mogelijk bij enkele geselecteerde cursussen en cursussen op vergevorderd en professioneel niveau.

Het cursusaanbod van DCU is samengesteld op basis van vier uitgangspunten
* Dans leren – Het ontwikkelen van dans als ambacht: technische vaardigheden aanleren
* Dans onderzoeken – Het ontdekken en ontwikkelen van je eigen kwaliteiten, het spelen met dans
* Dans creëren – Het ontwikkelen van jezelf als maker, improviseren en choreograferen
* Dans presenteren – Het ontwikkelen van jezelf als performer

Kinder- en tienercursussen
Onze leerlijn begint als kinderen 2 jaar oud zijn met de cursussen peuterdans met of zonder ouder. Vanaf die eerste kennismaking met dans ontwikkelt elk kind zich op zijn/haar eigen manier. Tot en met 12 jaar zijn er de cursussen kleuterdans en kinderdans om kennis te maken met verschillende stijlen. Kinderen kunnen vanaf 7 à 8 jaar ook kiezen voor een cursus waarin een specifieke dansstijl centraal staat zoals Afro dance, breakdance, modern jazz, streetdance of modern/klassiek. Voor kinderen vanaf 9 jaar is er ook het danstraject mini, bedoeld voor kinderen die meer willen met dans. Kijk op onze pagina kindercursussen voor alle lessen voor kinderen tot 12 jaar.

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen in de diverse tienercursussen zich verder ontwikkelen in een specifieke dansstijl (Afro dance, modern jazz, klassiek ballet, streetdance / jazz, breakdance, hiphop en modern). Ook kan gekozen worden voor een productiecursus waarin de kinderen onder begeleiding van de docent een voorstelling maken. Voor de jongeren die mogelijk verder willen met dans is er het danstraject. In dit intensieve talentontwikkelingstraject maken ze kennis met alle aspecten van het professioneel dansen.

De kindercursussen zijn ingedeeld naar leeftijd en nog niet naar niveau. De docent bepaalt wanneer een kind naar de volgende groep kan. Niet elk kind heeft hetzelfde tempo, vandaar dat ons lesaanbod overlappende leeftijdscategorieën biedt. Tussentijds instromen is altijd mogelijk in de groep van de betreffende leeftijd (m.u.v. sommige productiegroepen omdat die naar voorstellingen toewerken). DCU streeft naar een jaarlijks presentatiemoment voor alle kindercursussen vanaf 6 jaar.

Cursussen voor tieners en volwassenen
Voor een aantal cursussen vanaf 16 jaar én voor alle volwassenencursussen geldt dat je deel kunt nemen mits je voldoet aan het vereiste niveau. Bij de start van het cursusseizoen wordt bekeken of je in de juiste cursus zit voor wat betreft niveau en interesse. Aan het einde van het seizoen geeft de docent advies over mogelijke doorstroom naar een volgend niveau of naar een andere cursus. Aangezien de docenten de leerlingen goed kennen, kunnen zij het niveau het beste inschatten. Ieder mens beschikt over zijn eigen kwaliteiten en iedere les biedt invulling aan een deel daarvan.

De lessen kennen de volgende globale opbouw: warming up, (techniek)oefeningen en leren dan wel creëren van dansfrases, cooling down.

DCU biedt lessen op zes verschillende niveaus
Alle niveaus
Cursussen voor alle niveaus zijn lessen waarin de docent materiaal aanbiedt waarmee iedereen uit de voeten kan, van beginner tot vergevorderde. De opdrachten zijn op ieders eigen niveau uit te voeren.

Beginners
In cursussen op dit niveau is weinig tot geen danservaring vereist en kun je te allen tijde instromen. In deze lessen doe je ervaring op met de routine van een dansles. De nadruk ligt op het leren van de basistechnieken van dans in het algemeen en die van de gekozen dansstijl in het bijzonder. In eenvoudige choreografieën kun je ruimte geven aan je dansexpressie en plezier.

Beginners met ervaring
Op dit niveau kun je instromen vanaf gemiddeld een jaar danservaring. Dit niveau is geschikt voor cursisten voor wie het volgende niveau nog net wat te pittig is of als je bijvoorbeeld terugkomt na een tijd van blessure of afwezigheid.

Half gevorderd
Op dit niveau kun je instromen als je minstens twee jaar danservaring hebt. In deze cursussen wordt gewerkt aan de verbreding en verdieping van je techniek en interpretatie van de bewegingen. Doordat je je basisvaardigheden verder ontwikkelt, nemen je mogelijkheden toe en worden de choreografieën ingewikkelder.

Gevorderd
De cursussen op gevorderd niveau kun je volgen als je over minimaal vijf of zes jaar danservaring beschikt. Je werkt aan de verfijning van je techniek en vergroot je dansexpressie.

Vergevorderd / professioneel
Om mee te doen aan cursussen op vergevorderd / professioneel niveau moet je beschikken over veel danskwaliteiten. Je werkt aan het vervolmaken van je vaardigheden op alle vlakken.

Voor alle niveaus geldt: overleg met je docent wat het beste bij je past.

Heb je naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen, stel ze gerust via info@dcu.nl.

Algemeen

Danscentrum Utrecht

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
info@dcu.nl
Tel: 030-234 20 11
(ma t/m vr 16.00-18.00 uur)

Locatie Utrecht Oost

Studio Monseigneur

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
Danszaal

Locatie Utrecht Centrum

Studio Domplein

Domplein 4
3512 JC Utrecht
Zaal 0.19 en 0.20
Torenzaal

Locatie Utrecht Leidsche Rijn

Studio Cultuurcampus

Burchtpoort 5
3452 MD Utrecht
Zaal 0.6 en 0.7

IBAN: NL36 INGB 0005 4597 93
BIC: INGBNL2A
Copyright © 2021 DCU
Alle rechten voorbehouden