Werkzaamheden bij Studio Monseigneur

De komende 5 weken wordt de gasleiding vervangen in de Mgr. van de Weteringstraat. De straat wordt in delen afgesloten. Te voet blijven locaties bereikbaar. Maar enige hinder bij de toegang tot de Dansstudio MGR is niet uitgesloten.