Corona regels vanaf 6 november

Vanaf zaterdag 6 november zijn op alle DCU locaties de volgende Corona maatregelen van kracht.

De basismaatregelen blijven van kracht
* Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
* Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
* 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
* Schud geen handen.
* Was vaak en goed je handen.
* Hoest en nies in je elleboog.
* Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

De nieuwe maatregelen vanaf 6 november
* Het dragen van een mondkapje is verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder wanneer zij zich verplaatsen door onze gebouwen. In de studio’s mag het mondkapje af.
* Leerlingen vanaf 18 jaar moeten op papier of via de Corona check app een geldige QR code laten zien. Deze check geldt bij toegang tot de danszalen en niet voor de gebouwen, daar gelden de basismaatregelen.
* Houd 1,5 meter afstand van elkaar, zowel in de gebouwen als tijdens de les.

Afspraken die ook nog steeds gelden
* De lessen stoppen enkele minuten eerder om het wisselen van de groepen rustig te kunnen laten verlopen en het aantal mensen in één ruimte zo veel mogelijk te beperken.
* Wij verzoeken iedereen nog steeds zo veel mogelijk omgekleed naar de les te komen.
* De kleedkamers, douches (uitgezonderd Domplein) en toiletten kunnen voorafgaand aan de les gebruikt worden, maar houdt rekening met elkaar. Gelieve na gebruik van de kleedkamer je spullen mee te nemen de danszaal in, om zo bij het wisselen van de les drukte in de kleedkamers te voorkomen.

Verzoek
Kom vanaf 10 minuten voor aanvang van de les naar de locatie. Dan is er meer tijd voor het scannen van QR codes en het registeren van de aanwezigheid. Op die manier zorgen we ervoor dat er minder mensen tegelijk op dezelfde plek zijn en we beter 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar.

Samengevat per locatie: Domplein 4
Gezamenlijke ruimtes (hal/gangen):
* Draag een mondkapje (vanaf 13 jaar).
* Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
* Volg de verplichte looproutes.
* Houd 1,5 meter afstand.

Lokalen / studio’s / zalen / kleedkamers:
* Vanaf 18 jaar: check op CTB (coronatoegangsbewijs)
* In de ruimte mag het mondkapje weer af.
* Houd je aan het 1-richtingsverkeer bij de danszalen.
* Gebruik van kleedkamers alleen voor de les. Laat er geen spullen achter. Neem je eigendommen mee de studio in.
* Ouders die met hun kind mee de studio in gaan, moeten hun coronatoegangsbewijs tonen.

Samengevat per locatie: Monseigneur van de Weteringstraat 13a
Gezamenlijke ruimtes (hal/gangen):
* Draag een mondkapje (vanaf 13 jaar)
* Houd 1,5 meter afstand

Lokalen / studio’s / zalen / kleedkamers:
* Vanaf 18 jaar: check op CTB (coronatoegangsbewijs)
* In de zaal mag het mondkapje weer af.
* Houd je aan het 1-richtingsverkeer bij de danszaal
* Gebruik van kleedkamers alleen voor de les. Laat er geen spullen achter. Neem je eigendommen mee de studio in.
* Ouders kunnen hun kinderen niet ophalen in de barruimte. De kinderen komen door de andere uitgang naar buiten (met hun spullen).
* Ouders die met hun kind mee de studio in gaan, moeten hun coronatoegangsbewijs tonen.

Samengevat per locatie: CultuurCampus
 Gezamenlijke ruimtes (hal/gangen):
* Draag een mondkapje (vanaf 13 jaar).
* Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
* Volg de verplichte looproute.
* Houd 1,5 meter afstand.

Lokalen / studio’s / zalen / kleedkamers:
* Vanaf 18 jaar: toegang d.m.v. check op CTB (coronatoegangsbewijs)
* In de zaal mag het mondkapje weer af.

Toiletten en kleedkamers
* Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
* In verband met drukte in de kleedkamers vragen wij iedereen zoveel mogelijk omgekleed naar de les te komen, zodat je op de locatie alleen van schoenen hoeft te wisselen.
* Neem indien mogelijk water mee van thuis.

Aankomst en vertrek
* Ouders kunnen hun kind afzetten bij de deur van de studio. Wil je de studio in, laat dan je QR code bij de medewerker checken. Er zal niet gevraagd worden of je wel of niet gevaccineerd bent, het gaat alleen om het checken van de QR code.
* Voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijv. kinderen of dansers met een beperking) geldt dat zij door maximaal één ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gebracht en opgehaald mogen worden.
* Ouder(s) met kinderen mogen hun kind naar de danszaal begeleiden, maar kunnen in Studio Monseigneur en op de Cultuurcampus niet binnen wachten. Op Domplein 4 is wachten binnen het gebouw alleen mogelijk in de daarvoor aangewezen ruimte, zoals het café.
* Tieners en volwassenen komen alleen.
* Wees op tijd, en kom vanaf ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les naar de locatie. Dan is er genoeg tijd is voor het scannen van QR codes en het registeren van de aanwezigheid. Op die manier kunnen we de 1,5 meter afstand beter waarborgen. Blijf niet langer aanwezig in of bij de accommodaties dan gedurende de afgesproken lestijd.

Voorschriften RIVM 
Kijk hier voor de meest actuele informatie van de Rijksoverheid.