Corona regels vanaf 25 september

Vanaf zaterdag 25 september zijn op alle DCU locaties de volgende Corona maatregelen van kracht.

De belangrijkste punten samengevat
* Wij vragen niet naar een coronatoegangsbewijs aan leerlingen, of leerlingen aan docenten, dan wel aan andere medewerkers van DCU op onze drie locaties.
* 1,5 meter blijft een veilige afstand. Respecteer elkaar in het wel of niet houden van afstand.
* De lessen stoppen enkele minuten eerder om het wisselen van de groepen rustig te kunnen laten verlopen en het aantal mensen in één ruimte zo veel mogelijk te beperken.
* Iedereen die klachten heeft die wijzen op Corona, blijft thuis.
* Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
* Wij verzoeken iedereen nog steeds zo veel mogelijk omgekleed naar de les te komen.
* De kleedkamers, douches (uitgezonderd Domplein) en toiletten kunnen voorafgaand aan de les gebruikt worden, maar houdt rekening met elkaar. Gelieve na gebruik van de kleedkamer je spullen mee te nemen de danszaal in, om zo bij het wisselen van de les drukte in de kleedkamers te voorkomen.

Houd je aan de geldende hygiënemaatregelen
Gebruik mondkapjes
* Op dit moment is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Handen en materialen desinfecteren
* Gebruik de desinfecterende handzeep bij binnenkomst dan wel voor aanvang van de les.
* Gebruik je eigen materialen (matjes of groot badlaken) en kleding.
* Maak, indien van toepassing, na de les de attributen die je hebt gebruikt schoon met de daarvoor in de studio aanwezige desinfectiemiddelen.
* We schudden geen handen en hoesten of niezen in onze ellenboog.
* Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
Kinderen tot 4 jaar:
* Mogen naar de les bij milde verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar:
* Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, en blijven thuis tot ze de uitslag hebben.
* Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
* Blijven thuis als een huisgenoot (milde) corona krachten heeft.
* Blijven thuis en laten zich testen als een gezinslid corona heeft.
* Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona.
Cursisten vanaf 13 jaar:
* Blijven thuis en laten zich testen als jij of één van je huisgenoten/gezinsleden één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of benauwdheidsklachten.

Toiletten en kleedkamers
* Kleedruimten, douches en toiletten zijn op de locaties Monseigneur en Cultuurcampus voorafgaand aan de les weer volledig in gebruik. Op het Domplein kunnen de kleedruimten en toiletten gebruikt worden, de douches niet!
* Ga toch zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
* In verband met drukte in de kleedkamers vragen wij iedereen nog steeds zoveel mogelijk omgekleed naar de les te komen, zodat je op de locatie alleen van schoenen hoeft te wisselen.
* Neem na gebruik van de kleedkamer je spullen mee de danszaal in, om zo bij het wisselen van de les drukte in de kleedkamers te voorkomen.
* Neem indien mogelijk water mee van thuis.

Aankomst en vertrek
* Voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijv. kinderen of dansers met een beperking) geldt dat zij door maximaal één ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gebracht en opgehaald mogen worden.
* Ouder(s) met kinderen mogen hun kind naar de danszaal begeleiden, maar kunnen in Studio Monseigneur en op de Cultuurcampus niet binnen wachten. Op Domplein 4 is wachten binnen het gebouw alleen mogelijk in de daarvoor aangewezen ruimte, zoals het café.
* Tieners en volwassenen komen alleen.
* Wees op tijd, maar kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les. Blijf niet langer aanwezig in of bij de accommodaties dan gedurende de afgesproken lestijd.

Voorschriften RIVM 
Kijk hier voor de meest actuele informatie van de Rijksoverheid.

Algemeen  
– De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

  • we wassen onze handen vaak en goed
  • we schudden geen handen
  • we hoesten in onze elleboog
  • we zitten niet aan ons gezicht
  • we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.